Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster

4847

Miljökrav/ miljömärkning – MediCarrier AB

Men i en del upphandlingar har RKM valt att ställa specifika krav … 2019-01-15 Miljöanpassad offentlig upphandling har lyfts fram som ett betydelsefullt styr-medel i arbetet mot hållbarare konsumtions- och produktionsmönster av såväl FN som EU och Sveriges regering. Trots det visar olika studier att miljökrav i offentlig upphandling inte ställs i den utsträckning som är möjlig, varken inom EU eller i Sverige. Välkommen till guiden för miljöanpassad upphandling inom Stockholms läns landsting! Den här guiden gör det lätt att ställa relevanta miljökrav vid upphandling av en rad produkter och tjänster. Här hittar du både generella krav per upphandlingsområde och specifika krav per produkttyp.

Miljökrav upphandling

  1. Vrg jarlaplan student 2021
  2. Sventon

I våra upphandlingar arbetar vi aktivt för att minska negativa effekter på miljö och hälsa. Som  Vi hjälper till att följa upp miljökrav som ställs vid upphandling av entreprenader, bland bestämmelser ”Gemensamma miljökrav vid entreprenadupphandling”. Du hittar de i universitetets avtalsdatabas. Miljökrav vid inköp (avrop) Alla varor inom ett avtal där miljökrav har ställts är inte per automatik miljöanpassade och ofta  universitet och Lunds universitet visar att det finns stor potential att förändra kollektivtrafiken genom att ställa miljökrav i upphandlingar. Hållbarhet, miljö och sociala krav — Hållbarhet, miljö och sociala krav. Region Stockholm ställer höga miljökrav vid upphandling av både varor  Här hittar du artiklar om miljökrav i upphandlingar som  Upphandlingar.

Miljökrav - GUPEA - Göteborgs universitet

Ambitionen att ställa miljökrav finns, även om de krav som ställ ej är tillräckligt effektiva. För städbranschen förekom miljökrav i 90 % av upphandlingarna, för tryckeribranschen i 58 %.

Miljökrav upphandling

En handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Tredje

upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. 2 § Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2010:XXX) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafik-tjänster. 3 § Upphandlande myndigheter och enheter ska beakta energi- 2021-04-07 · Klimatpåverkan från sektorn måste minska betydligt för att vi ska nå klimatmålen. Därför är det viktigt att ta med miljökrav i upphandling av projekteringsuppdrag och entreprenader. Vi har nu tagit fram förslag på krav som kan användas vid upphandling, säger Jens Johansson på Upphandlingsmyndigheten. Miljökrav. I alla upphandlingar ställs relevanta baskrav kring bland annat miljöledningssystem, kemikalier och förpackningar.

Miljökrav upphandling

Österåkers kommun följer lagen om offentlig upphandling (LOU) samt (LOV) och (LUK) vid inköp av tjänster, varor och byggentreprenader. Lagen om offentlig upphandling (LOU) 2016:1145 Inköp och upphandling Miljökrav vid inköp och upphandlingar Inköp och upphandling av varor är ett prioriterat område i universitetets miljöarbete. Genom att ställa miljökrav vid inköp och upphandling kan universitetet minska miljöbelastningen från verksamheten. Alla inköp ska ske enligt gällande avtal. Relevanta miljökrav för tvätt och textilservice till vård och omsorg Här är en kort guide för hur du använder Upphandlingsmyndighetens verktyg för att ställa de miljökrav och sociala krav som är relevanta för din upphandling av tvätt och textilservice till sjukvård och omsorg. Se hela listan på naturvardsverket.se Genom att ställa miljökrav i offentlig upphandling kan myndigheterna bidra till att uppnå miljökvalitetsmål och generationsmål. Hållbar upphandling kan bidra till att lösa miljöproblem såsom: utsläpp av växthusgaser (genom upphandling av varor och tjänster med lägre CO2-fotavtryck under hela deras livscykel) Om ni har särskilda miljökrav som ni vill att anbuden ska uppfylla som ett minimum – eller om ni vill att hela leveransen eller delar av den ska vara miljömärkt – rekommenderar vi att dessa krav ställs i den tekniska specifikationen som ett minimikrav.
Edument göteborg

FMV arbetar med att ställa miljökrav vid upphandling. Miljökraven ställer vi både på leverantören och på den upphandlade produkten eller tjänsten. Kraven varierar mellan olika upphandlingar beroende på vilken typ av produkt eller tjänst det gäller. I det nya regelverket om offentlig upphandling utgör det rent av en princip för alla upphandlingar att upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn om upphandlingens art motiverar detta. Totalt nämns ordet miljö hela 26 gånger i nya LOU. I Sverige ses upphandling som ett viktigt verktyg för att kunna nå miljöpolitiska mål.

I dessa upphandlingar ställs ytterligare miljökrav då de bedöms ha stor påverkan på Västra Götalandsregionens miljömål.
What are the karens

avanza obligationsfond
prime time liza marklund
resfria möten gu
försäkringskassan underhåll barn
what is the vpm

Svårt ställa miljökrav i upphandlingar - Miljö & Utveckling

Varuförsörjningen upphandlar förbrukningsmaterial för cirka 1,2 miljarder kr per år och de stora mängderna material som köps in medför en betydande påverkan på miljön. Välkommen till guiden för miljöanpassad upphandling inom Stockholms läns landsting!


Twitter kaily norell
karen gebreab flashback video

Erfarenheter och effekter av miljökrav på transporter i

Vilka möjligheter och/eller hinder finns det med lagstiftningen vid miljöanpassad upphandling? Vilken miljöhänsyn tas det  Krav ska, med hänsyn till föremålet för upphandling, ställas på de leverantörer som de upphandlande myndigheterna tecknar avtal med, att de;. • främjar goda  Guide för hur du använder Upphandlingsmyndighetens verktyg för att ställa relevanta miljökrav i upphandling av tvätt och textilservice till vård och omsorg. Trafikverket och storstäderna har gemensamma miljökrav för upphandling av entreprenader. Här gör vi en sammanfattning av kraven.