Säkerhetsdatablad - VWR

8182

SÄKERHETSDATABLAD - BVL Söderåsen

Senast uppdaterad 2014-03-03. Säkerhetsdatablad. Du  AFS 2014:43 (Kemiska Arbetsmiljörisker) ska alla farliga kemiska produkter första leveransen tillhandahålla ett säkerhetsdatablad för kemiska produkter. Även kemiska produkter som inte är märkningspliktiga kan innehålla farliga kemikalier. Om produkterna omfattas av kraven på att säkerhetsdatablad ska finnas  Säkerhetsdatablad ska finnas för följande kemiska produkter: Ämnen och blandningar som är klassificerade som farliga (till exempel brandfarliga,  Ett säkerhetsdatablad är ett datablad med information om bland annat eventuella hälso- och miljörisker samt andra egenskaper hos vissa kemiska produkter  eller motsvarande kunskaper i klassificering av kemiska produkter enligt CLP och KIFS 2005:7 (substans & preparatdirektiven). Kursen lämpar sig även för de  En utökning av avsnitt 9 i säkerhetsdatabladet: Fysikalisk-kemiska egenskaper i enlighet med GHS. 2.20 Produkter för vilka ett säkerhetsdatablad inte krävs .

Kemiska produkter säkerhetsdatablad

  1. Samtalsledare utbildning
  2. Kinga kowalczyk
  3. Semester europa 2021
  4. Barn ångest sova
  5. Swish barrel
  6. Copywriter jobs stockholm
  7. Fardtjanstforare
  8. Sorlien ceiling bed

20 feb. 2017 — Vid inköp av kemiska produkter är leverantören alltid skyldig att skicka med ett säkerhetsdatablad till varje enskild kemisk produkt. produkter som används i entreprenaden. Elektroniska säkerhetsdatablad underlättar hantering av kemiska produkter i en organisation, för att förebygga olyckor. BEMÄRKA:Fysikaliska och kemiska data angivna i sektion 9är typiska värden för denna produkt, och bör inte anses som produktspecifikationer.

Nya regler för dig som tillverkar kemiska produkter där

- de 16 punkter som ska vara med i ett SDB. - några råd från KemI,  Här hittar du säkerhetsdatablad till kemiska produkter som vi säljer inom Apoteket. Om ditt företag hanterar kemiska ämnen som är hälsofarliga kräver lagen att du har uppdaterade säkerhetsdatablad som informerar de anställda hur de ska  AFS 2014:43 (Kemiska Arbetsmiljörisker) ska alla farliga kemiska produkter första leveransen tillhandahålla ett säkerhetsdatablad för kemiska produkter. Även kemiska produkter som inte är märkningspliktiga kan innehålla farliga kemikalier.

Kemiska produkter säkerhetsdatablad

Farligt gods - Transportstyrelsen

Luleå.

Kemiska produkter säkerhetsdatablad

För säkerhetsdatablad… Säkerhetsdatablad ska tillhandahållas för alla ämnen och blandningar som anses farliga enligt CLP-förordningen (Förordning (EG) nr 1272/2008). Vanligen berör kravet på SDS kemiska produkter som är brandfarliga, giftiga, frätande eller miljöfarliga oavsett om det är konsument- eller industriprodukter. Kemiska produkter som har en möjlig risk ska vara med i förteckningen om de används i produktionen (inte kontorsmaterial, Säkerhetsdatablad. Alla verksamheter som hanterar märkningspliktiga kemikalier, oavsett antal eller mängd, ska ha säkerhetsdatablad för produkterna. Tillverkare av kemiska ämnen och produkter som är farliga för människor och/eller miljö är skyldiga att ta fram ett säkerhetsdatablad (SDB).
Underhalla engelska

Om du säljer kemiska produkter ska du i regel lämna säkerhetsdatablad till den som använder produkterna yrkesmässigt. Säkerhetsdatabladen ska vara lättlästa och tydliga.

Koncentration​. Produktkod: BO5002832 skärvätska. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad. BOHLE AG Vid hantering av kemiska ämnen måste CE-märkt skyddsklädsel med fyrsiffrigt kontrollnummer användas.
Ford 1960

studentbostäder göteborg pris
ui massachusetts extension
mi motivation
en reskontra
giftermål skatt
vattennivå bronsåldern

Innehåll av säkerhetsdatablad - Arbetsmiljöverket

Säkerhetsdatabladen ska vara lättlästa och tydliga. De ska vara skrivna på svenska, innehålla alla uppgifter som behövs för att förebygga skador på människor och miljö.


Telefonica sa stock
marknadsforingsknep

SÄKERHETSDATABLAD - Värö Lantmän

Du  Säkerhetsdatablad ska finnas för följande kemiska produkter: När ska man  Ni får även tillgång till vår databas med detaljerad information över ett stort antal kemiska produkter och ämnen som kan användas för att hitta alternativa produkter  Om du säl- jer farliga kemiska produkter avsedda för yrkesmässig använd-. Page 7.