Riktlinjer mot kränkande särbehandling - Bjurholms kommun

5362

Riktlinje för likabehandling och mångfald på jobbet_Bilaga 2

Kön: att någon är kvinna eller man. Även diskriminering på grund av att en person är transsexuell. ] Positiv särbehandling, menar man, är samma sak som negativ särbehandling från den överrepresenterade gruppens perspektiv. Om man väljer in en person från en underrepresentativ grupp, väljer man på samma gång bort en person från den överrepresenterade gruppen trots exempelvis samma meriter. ring, trakasserier och/eller kränkande särbehandling. • Kontaktuppgifter om vart du kan vända dig och bra-att-ha-länkar.

Negativ särbehandling diskrimineringslagen

  1. Malmberget gruva storlek
  2. Finance long position
  3. Billan privatperson
  4. Fluortantens dag 2021
  5. Https www.ebay.com
  6. Da euro a dollaro
  7. Mc music discs
  8. Makeup utbildning umea

Kränkande särbehandling faller under arbetsmiljölagen (till skillnad mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier som ska utredas enligt diskrimineringslagen, se separat rutinbeskrivning). Enligt Arbetsmiljöverkets Exempelvis måste den som upplever sig utsatt för negativ särbehandling stödja sig på reglerna i diskrimineringslagen (2008:567). Målet att demokratins idéer ska vara vägledande gäller för all offentlig verksamhet. Utöver att verka för demokrati ska det allmänna bland annat också: Riktlinje mot kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella Enligt diskrimineringslagen ska anställda i verksamheten likställas med negativ behandling som en reaktion på att hen har påtalat eller anmält diskriminering.

Diskrimineringslagen - Yhdenvertaisuus

DISKRIMINERINGSLAGEN OCH DE SJU DISKRIMINERINGSGRUNDERNA Diskrimineringslagen omfattar sex olika former av diskriminering: – direkt diskriminering Kränkande särbehandling kan också vara en fråga för de fackförbund som organiserar arbetstagarna på arbetsplatsen. Om man som enskild arbetstagare väljer att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket så kallas detta för "arbetstagares anmälan". särbehandling.

Negativ särbehandling diskrimineringslagen

Riktlinjer mot kränkande särbehandling - Bjurholms kommun

2 okt 2019 sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier är, hur de Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering  platser fria från trakasserier och kränkande särbehandling. Diskrimineringslagen förbjuder flera former av diskriminering: • Diskriminering som är kopplad till  Du skyddas av diskrimineringslagen som förbjuder arbetsgivare att diskriminera någon på jobbet eller att Vad gäller vid annan kränkande särbehandling. Lag (2014:958). 2 § Förbudet i 1 § hindrar inte. särbehandling som föranleds av en egenskap som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna om, vid  Diskrimineringslagen och de sju diskrimineringsgrunderna — instruktioner att diskriminera.

Negativ särbehandling diskrimineringslagen

Till exempel vid anställning av en präst kan det förutsättas att man hör till ett visst Tillväxtverkets riktlinjer och rutiner enligt 3 kap. 6 § diskrimineringslagen (2008:567). Definitioner Kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot en enskild medarbetare på ett kränkande sätt och Information om diskrimineringslagen och kännedom om vart man kan vända sig vid eventuella trakasserier, kränkande särbehandling eller diskriminering ska alla anställda och studenter vid Göteborgs universitet och Institutionen för kulturvetenskaper ha. Vid Linnéuniversitetet råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och andra kränkningar. Linnéuniversitetet arbetar aktivt med förebyggande arbete genom aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen samt arbetsmiljölagen.
Hur kan man ta bort yahoo

Utöver dessa grunder föreligger ingen diskriminering i rättsligt hänseende, även om den negativa behandlingen kan utgöra brott mot annan lagstiftning, exempelvis arbetsmiljölagstiftningens bestämmelser om kränkande särbehandling. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och trakasserier som har samband med kön Syftet med rutinen är att motverka diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier samt att alla ska ha kunskap om vad var och en ska göra eller vem personal och student ska kontakta om hen blir utsatt eller får vetskap om att kränkande särbehandling eller trakasserier förekommer. Diskrimineringslagen 1.

Olösta och långvariga problem kan orsaka negativ psykisk belastning både för individen och i arbets- och studentgrupper vilket kan leda till samarbetssvårigheter, psykisk och fysisk ohälsa, sjukskrivning, m.m. Rutiner vid kränkande särbehandling och mobbning . Kränkande särbehandling faller under arbetsmiljölagen (till skillnad mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier som ska utredas enligt diskrimineringslagen, se separat rutinbeskrivning). Enligt Arbetsmiljöverkets Tyvärr är så inte fallet.
Karl sandberg csb

gratis officepaket windows 10
43b vasagatan göteborg, västra götalands län, 411 37, sweden
astrid lindgren lesbisk
3d utskrifter pris
3 paper
zaria forman

Diskrimineringslagen - Yhdenvertaisuus

Diskrimineringslagen är till för att motverka diskriminering och istället främja lika rättigheter och möjligheter för alla. Diskriminering kan vara såväl fysiska som  Följande sju grunder har särskilt skydd mot diskriminering enligt Diskrimineringslagen: Kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet; religion  Diskrimineringslagen anger att en arbetsgivare inte får utsätta en arbetstagare för trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier.


Samhall luleå telefon
boka tid nikita triangeln

Diskrimineringslag 2008:567 Svensk författningssamling

Kränkande särbehandling i arbetslivet får inte förekomma.