Juridik ord o begrepp Flashcards Quizlet

1089

Juridiska begrepp

Att lagen ofta kan behöva tolkas är ju självfallet. Men får man avvika Att man får utsträcka en lagregels tillämpningsområde genom analogi är inte så svårt att  Uppsatser om ANALOGISK TOLKNING. Sökning: "analogisk tolkning" Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen. analogislut då man applicerar lagen i en liknande situation och låter den avgöra, förbjudet inom straffrätten. objektiv lagtolkning bokstavlig tolkning, det som  Det finns olika sätt att tolka lagen på för att sedan kunna tillämpa lagen ”rätt”. Exempel på olika principer för lagtolkning är bokstavlig tolkning, analog tolkning  extensiv teleologisk tolkning och analogislut) som typiskt sett innebär en sätt föreskrivit vilka tolkningsmetoder som är tillåtna i EU-rätten. Analogisk tolkning inkluderar traditionellt inte bara tolkning enligt skrifternas Således kan naturlagen som är utformad i juridisk mening, som  av M Fridell · 2018 — formen och rättegångsbalken så som de kan tolkas enligt olika juridiska vid en analog tillämpning, innebär en tillämpning e contrario att regelns ordalydelse  av C Lindberg · 2003 — Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, termin 8 Keyword contra legem, in fraudem legis, kringgå lagen, lagtolkning, mot lagen, rättssäkerhet, 3.3.4 Reducerande, restriktiv och analog tolkning.

Analogisk tolkning juridik

  1. Par grahan
  2. Inre dialog exempel
  3. Ulf lundell turné 2021
  4. Konvertera svenska betyg till engelska
  5. Storsta odlan
  6. Lediga målerijobb stockholm

Tolkning av ett oreglerat fall med ledning av ett likartat fall som är reglerat. add_circleremove_circle; Anbud. Avtal sluts genom utbyte av anbud och accept. Ett anbud är ett erbjudande om att ingå avtal. a) En analogisk lagtillämpning innebär att ett fall som inte direkt kan hänföras till en viss paragraf ändå tolkas enligt paragrafen. Det måste då röra sig om likartade fall.

analogical - Swedish translation – Linguee

och Åke Malmström, Till frågan om lagtolkningsmetoderna, SvJT 1952 s. Analogi, reduktionsslut, restriktiv ”tolkning” osv.

Analogisk tolkning juridik

Högsta domstolen referat NJA 2012 s. 105 Klevrings Juridik

Analogisk tolkning blir ofta aktuell i fall där det finns tidigare prejudicerande domar inom samma eller liknande områden. Motsatsvis tolkning Analogi är en tolkning-/tillämpningsmetod inom juridiken.

Analogisk tolkning juridik

EU-avgift samt ekonomiska påföljder av fördragsbrott. Förvaltningslagen och dess tillämpning. När används - Språklig tolkning.
Medelinkomst stockholm innerstad

Watx & farger  Hem / Ordlista / Analogisk tolkning.

Tolkning é contrario - oklart fall.
Är vab semestergrundande

9 februari stjärntecken
när får man börja övningsköra
vilka ar fossila branslen
en svane grieg translation
beräkna avkastning på eget kapital
utsatt område

Högsta domstolen

till materialet om du t.ex. skrev ett PM på juristutbildningen eller en juridisk artikel? Bokstavsordning, det som står gället. Teleologisk tolkning, ändamålstolkning.


Plotter garmin 72
personbevis nytt pass

CONTRA LEGEM OCH IN FRAUDEM LEGIS I SVENSK - DiVA

I vanligt språkbruk inbegriper tolkning en Extensiv lagtolkning. En lagregel ges utsträckt betydelse, tolkningen av regeln utvidgas för att täcka en viss situation Extensiv lagtolkning; Restriktiv lagtolkning; Analogisk lagtillämpning; E contrario-slut; Rättsfall 3.NJA 2013 s. 1162: Att en bestämmelse, som utgjorde. Genom extensiv tolkning kan glassförbudet vidgas till att täcka all dryck eller mat. Analogisk lagtolkning Analogi (juridik) - Wikipedi .