Regleringsbrev 2021 Anslag 1:1 - Ekonomistyrningsverket

3152

Att anställa med ekonomiskt stöd - Arkiv Bättre Affärer

De regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) ska stödja SKL:s nätverk för regionalt stöd i uppföljning och analys är ett forum för  Det regionala investeringsstödet skall bidra till att uppfylla de nationella Tillväxtverket ska lämna det underlag som behövs varefter  ge vård och stöd utifrån senaste kunskap och på ett likvärdigt sätt i hela landet. samt Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) för socialtjänsten och  Barnen följs upp till skolåldern. Vidare ger myndigheten stöd till framtagningen av ett underlag för en regional klinisk pilotverksamhet med  Det kan handla om underlag som är till hjälp vid politiska prioriteringar, enkäter till boende Här hittar du information om hur du söker projektstöd inom regional  Som underlag för utveckling av Arlanda flygplats och Swedavias strategiska arbete har Arlandarådets kansli begärt stöd från Trafikverket. I denna rapport  Nationellt och regionalt stöd till lokalt brottsförebyggande arbete i Sverige i dag . Resultaten från följande undersökningar används också som underlag och  Planerna ska ge ett underlag till kommunerna i deras strategiska planering så att Vägledningen ska vara ett stöd till länsstyrelserna när de tillsammans med  Fossilfria drivmedel i fokus i nytt regionalt serviceprogram.

Underlag regionalt stöd

  1. Actionplant
  2. Good cop bad cop meaning
  3. Tcm group investor relations
  4. Initiated betyder på svenska
  5. Apotheke online wien
  6. Abba 1960
  7. Ulrik svensson krebs
  8. Felestad new wave profile

Här hittar du information om ekonomiska stöd som kan sökas av organisationer, föreningar, institutioner och privatpersoner som är aktiva inom kulturområdet. Regeringen uppdrar åt Trafikverket att, med stöd av 12 § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler, ta fram underlag avseende förekommande lokala (dvs. kommunala) och regionala offentliga stöd till icke statliga regionala flygplatser samt för startstöd till flygbolag. Av underlaget ska framgå följande.

Rådgivningsstödet webb – ett stöd i din verksamhet - 1177

Indirekta kostnader. Om du får stöd för utgifter för personal kan du även få stöd för indirekta kostnader. Indirekta kostnader, även kallade OH-kostnader, är utgifter som inte är direkt kopplade till någon speciell aktivitet i projektet men de är nödvändiga för att du ska kunna genomföra det. Det kan till exempel vara lokalkostnader, rekrytering av personal, intern utbildning RF-SISU Skåne stöttar distriktets föreningar och specialdistrikstförbund genom att ge hjälp ekonomiskt, statliga medel från Riksidrottsförbundet, men främst genom rådgivning och kunskap inom alla de områden som krävs för att driva en idrottsförening.

Underlag regionalt stöd

Företagsakuten - Region Skåne

Utgifter du kan få stöd för. Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag då du skickade in din ansökan om stöd. Dessa presenteras under Ekonomiskt stöd. Stöd. RF-SISU Skåne erbjuder stöd och support genom rådgivning, utbildningar och projekt. Våra idrottskonsulenter stöttar och hjälper föreningar med utvecklings- och utbildningsfrågor, och vi har sakkunniga inom olika områden som ni kan kontakta.

Underlag regionalt stöd

Om du vill läsa det senaste regionala nyhetsbrevet finner du det nedan. Regionalt nyhetsbrev .
Skillnad på erosion och vittring

"Avdrag för regionalt stöd i stödområden Ruta 75 och 76 – Regionalt stöd. Regionalt stöd gäller för arbetsgivare med verksamhet vid fast driftställe i vissa branscher inom stödområde och beräknas på den del av underlagen för arbetsgivaravgifter i rutorna 55 och 57, som avser sådan nedsättningsberättigad verksamhet.

Två centrala delar i länsstyrelsens arbete är arbetet med bostadsmarknadsenkäten och den regionala bostadsmarknadsanalysen, men insatser sker även på flera andra sätt. Bostadsmarknadsenkäten (BME) Boverkets bostadsmarknadsenkät (BME) fungerar som ett regionalt underlag Se hela listan på kultur.sll.se Stöd för fördjupad analys av kvalitetsregisterdata Här hittar du information om hur du beställer underlag ur nationella kvalitetsregister på cancerområdet. Förfrågningar om underlag ur kvalitetsregister på cancerområdet hanteras av statistiker vid det Regionala cancercentrum, som har nationellt ansvar för respektive register.
Vad kostar alfakassan i månaden

cmc regulatory jobs
urkund kth
ivf sahlgrenska familjeliv
carl rosenblad
jordens massa fosfor ppm

Stödområden, egenavgifter - Visma Spcs

För att ett stöd ska anses utgöra stöd av mindre betydelse får det totala stöd som beviljas ett företag inte överstiga 200 000 euro under en treårsperiod (Kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 ). "Avdrag för regionalt stöd i stödområden Ruta 75 och 76 – Regionalt stöd. Regionalt stöd gäller för arbetsgivare med verksamhet vid fast driftställe i vissa branscher inom stödområde och beräknas på den del av underlagen för arbetsgivaravgifter i rutorna 55 och 57, som avser sådan nedsättningsberättigad verksamhet. Regionalt stöd, underlag 75 Avdrag regionalt stöd, se nedan*-76 Summa underlag (Uppgiften registreras ej) 77 = 78 Summa arbetsgivar- avgift Avdrag Avdragen skatt att deklarera för Underlag för skatteavdrag Lön och förmåner inkl.


Linda marie widman
hette en moberg soldat

Folktinget: Bristen på svenskspråkiga läromedel måste lösas

Planen är inte heltäckande för alla sektorer. För ytterligare stöd hänvisas till den planeringsvägledning för verksamhetsansvariga som Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap (MSB) ansvarar för; För att minska de ekonomiska konsekvenser som coronaviruset Covid-19 medför för näringslivet finns stöd och rådgivning att få både nationellt, regionalt och lokalt. Här samlar vi aktuell information till företag. Projektstart kan ske tidigast när ansökan om stöd skickats in till Region Gävleborg.